فروش کتاب ادارۀ جریان دادرسی مدنی، بر پایۀ همکاری و در چارچوب اصول داد

ادارۀ-جریان-دادرسی-مدنی،-بر-پایۀ-همکاری-و-در-چارچوب-اصول-دادرسی

ادارۀ جریان دادرسی مدنی، بر پایۀ همکاری و در چارچوب اصول دادرسیشناسه محصول : 148

شرح

ادارۀ جریان دادرسی مدنی، بر پایۀ همکاری و در چارچوب اصول دادرسی با مقدمه دکتر ناصر کاتوزیان مولف : دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.