نشست-قضایی-مسایل-آیین-دادرسی-مدنی--جلد-2

نشست قضایی مسایل آیین دادرسی مدنی جلد 2

کد محصول# 4154

در سری کتاب های نشست های قضایی، سوال و تحقیق هایی مطرح می شود که برداشت های مختلفی را در بر می گیرد، و غنای علمی و حرفه ای هر نظریه محک زده می شود و نظریات برتر، جایگزین عادت دادگاه ها شده است.