×

فروش کتاب نکته کلیدی آئین دادرسی مدنی تأمین دلیل و ... در فروشگاه وکال

نکته-کلیدی-آئین-دادرسی-مدنی-تأمین-دلیل-و-...

نکته کلیدی آئین دادرسی مدنی تأمین دلیل و ...شناسه محصول : 4279

شرح

هدف تدوین این کتاب ها عبارت است از ارائه نکته های کلیدی قضائی، به منظور مرتبط کردن مخاطبین در کوتاهترین زمان به مطالبی که برای رسیدگی در کلیات آیین دادرسی و موضوع خاص صلاحیت مورد نیاز است. مجموعه ای که پیش رو است بر پایه استفاده از تکنیک (نکته های کلیدی) و برای شرایط متراکم کاری قضات تدوین شده است. در این مجموعه تلاش شده چکیده و عصاره مطالب مربوط به موضوعات روبرو در قالب نکته های کلیدی ارائه شود.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.