مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی امور جزایی

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی امور جزایی

کد محصول# 4282

مجموعه حاضر در جهت توسعه و ترویج آموزش همگانی حقوق در 4 مجموعه ی امور اجتماعی، امور مدنی، تجاری، امور جزایی و امور خانواده تهیه و تدوین شده است.

محصولات بیشتر