×

فروش کتاب توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ

توصیف-و-تحلیل-علمی-آرای-قضایی-تغییر-کاربری-اراضی-زارعی-و-باغ-ها

توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ هاشناسه محصول : 4285

شرح

این مجموعه مطالعات روش شناسی را در دستور کار قرار داده است. در این شیوه نامه مشخص شده که برای بررسی و تحلیل رای قضایی چه سوال هایی مطرح است؟ و چگونه باید پاسخ سوال های تحقیق ردیابی شود. استفاده از این منبع می تواند بهره گیری از ظرفیت دانش آفرین رأی قضایی را توسعه بخشد و شتاب آن را بیشتر کند.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.