فروش کتاب توصیف و تحلیل قرارهای قضایی خیانت در امانت مسایل جزایی 4 در

توصیف-و-تحلیل-قرارهای-قضایی-خیانت-در-امانت-مسایل-جزایی-4

توصیف و تحلیل قرارهای قضایی خیانت در امانت مسایل جزایی 4شناسه محصول : 4337

شرح

کتاب حاضر به موضوع «خیانت در امانت» اختصاص دارد. سازماندهی مطالب این کتاب با روش توصیف و تحلیل قرارهای قضایی و مطابق شیوه نامه مربوط انجام شده است در تولید محتوای این کتاب اولاً از متن قرارهای قضایی به عنوان مبنای بحث استفاده شده است و ثانیاً تحلیل محتوای متن به صورت تیم علمی انجام شده است. به عبارت دیگر متن یک قرار توسط چند نفر از محققان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.