×

فروش کتاب مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران 13

مجموعه-دیدگاه-های-حقوقی-و-قضایی-قضات-دادگستری-استان-تهران-1386

مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران 1386شناسه محصول : 4342

شرح

مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات، استان تهران و مرورری برگزیده قوانین و مقررات سال 1386 ، جلد هشتم، به اهتمام معاون آموزش دادگستری استان تهران

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.