فروش کتاب رویه قضایی دادگاه تجدید نظر استان تهران در امور مدنی تشریفات

رویه-قضایی-دادگاه-تجدید-نظر-استان-تهران-در-امور-مدنی-تشریفات-دادرسی

رویه قضایی دادگاه تجدید نظر استان تهران در امور مدنی تشریفات دادرسیشناسه محصول : 4344

شرح

ارتقای نظام قضایی و سرعت و دقت در دادخواهی ها نیازمند به تجدید نظر مکرّر در قوانین نیست، زیرا قواعد حقوقی به اقتضای ذات و طبیعتش، ثبات و استواری را طلب می کند. یکی از مهم ترین دلایل ناتوانی رویه قضایی در کشور این است که آرای دادگاه ها در معرض قضاوت همکاران صاحب رأی و سایر علمای حقوق قرار نگرفته و کمتر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.