فروش کتاب قانون امور حسبی در آئینه آراء قضایی در فروشگاه وکالت آنلاین

قانون-امور-حسبی-در-آئینه-آراء-قضایی

قانون امور حسبی در آئینه آراء قضاییشناسه محصول : 4363

شرح

در مجموعه حاضر (قانون امور حسبی در آیینه آرا قضایی) آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، آراء دادگاه انتظامی قضات برخی از آراء دادگاه های عمومی و تجدیدنظر به صورت منظم و به تفکیک در ذیل مواد (که به نوعی تفسیر قانون تلقی می شود) امده است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.