فروش کتاب موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع در فروشگاه وکالت آ

موضوع-اجرای-ماده-56-قانون-جنگل-ها-و-مراتع

موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتعشناسه محصول : 4371

شرح

مجموعه حاضر در هشت دفتر به ترتیب زیر: دفتر اول- قوانین، دفتر دوم- آئین نامه ها، دفتر سوم – آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور، دفتر چهارم – آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دفتر پنجم – نظریات فقهای شورای نگهبان، دفتر ششم – نظریات مشورتی اداره حقوقی، دفتر هفتم – بخشنامه ها و دفتر هشتم – دستورالعمل ها تهیه و تنظیم شده است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.