×

فروش کتاب مجموعه قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اج

مجموعه-قوانین-برنامه-اول،-دوم،-سوم-و-چهارم-توسعه-اقتصادی،-اجتماعی-و-فرهنگی

مجموعه قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشناسه محصول : 4374

شرح

در این مجموعه علاوه بر اینکه قانون چهار برنامه در یک جلد گردآوری و تدوین گردیده دقت لازم بعمل آمد که قانون مذکور از متن روزنامه رسمی استنتاخ گردد. در این مجموعه به معرفی قانون برنامه چهارم که در حال حاضر مورد عمل نهادهای اجرایی کشور می باشد پرداخته است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.