حقوق-تجارت-سوالات-چهارگزینه-ای

حقوق تجارت سوالات چهارگزینه ای

کد محصول# 4408

سوالات چهارگزینه ای – تشریحی – متون حقوق با ترجمه، همراه با واژگان انگلیسی – فارسی، ویژه ای آزمون های: دکتری، کارشناسی ارشد، کانون وکلا، سردفتران، پیام نور