×

فروش کتاب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در رویه قضایی در فروشگ

قانون-اصلاح-قانون-مبارزه-با-مواد-مخدر-در-رویه-قضایی

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در رویه قضاییشناسه محصول : 4414

شرح

در مجموعه حاضر (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در رویه قضائی) آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه انتظامی قضات و نظریات مشورتی کمیسیون حقوقی دادستان کل کشور و اداره حقوقی به تفکیک در ذیل هر ماده و در بخش ضمائم آئین نامه اجرائی قانون و مقررات مربوط به جهت سهولت دسترسی جامعه حقوقی آمده است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.