×

فروش کتاب دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری 3 در فروشگاه

دادرسی-های-بین-المللی-دیوان-بین-المللی-دادگستری-3

دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری 3شناسه محصول : 4420

شرح

این مجموعه به معرفی موارد ذیل می پردازد: جایگاه دیوان بینالمللی دادگستری در نظام حقوق بین المللی، حقیقت یابی در رسیدگی ها قضایی بین المللی، عوامل موثر بر اعمال ادله اثبات دعوی، منابع ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی دادگستری و اثبات دعوی در رویه دیوان بین المللی دادگستری.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.