حقوق-معلولین-در-قوانین-ایران

حقوق معلولین در قوانین ایران

کد محصول# 4450

در این مجموعه سعی شده است تمامی مقرارت مربوط به معلولان (عادی) جمع آوری شده تا این عزیزان با شناخت کامل از حقوق مسلم و اساسی خود در دست یافتن به آن خود باور باشند.