×

فروش کتاب محشای قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب امور مدنی

محشای-قانون-آئین-دادرسی-دادگاه-های-عمومی-و-انقلاب-امور-مدنی

محشای قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب امور مدنیشناسه محصول : 4507

شرح

در مجموعه حاضر «محشای قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب امور مدنی» آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آراء اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آراء دادگاه عالی انتظامی قضات، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوق و آئین نامه های مرتبط به تفکیک در ذیل هر ماده همراه با آخرین الحاقات و اصلاحات قانون آمده است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.