فروش کتاب کارشناسی تصادفات در فروشگاه وکالت آنلاین

کارشناسی-تصادفات

کارشناسی تصادفاتشناسه محصول : 4512

شرح

شامل: تعاریف تصادفات، عکس العمل ها، علل تصادف و ضابطه تشخیص علت، تعاریف علمی و فرمول های اندازه گیری، بحث های مختلف علمی، پیشنهادها برای کاهش علل اولیه تصادف

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.