×

فروش کتاب مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی شوراهای اسلامی در فروشگاه وکالت

مجموعه-پرسش-و-پاسخ-های-حقوقی-شوراهای-اسلامی

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی شوراهای اسلامیشناسه محصول : 4534

شرح

مجموعه حاضر شامل هفت فصل می باشد. فصل اول – حدود اختیارات و وظایف شوراها، فصل دوم – مصوبات و اعتراض نسبت به مصوبات شورا، فصل سوم – انتخاب، استعفا، استیضاح و برکناری شهردار، فصل چهارم – استعفای اعضای شورا، فصل پنجم – شرایط عضویت، اشتغال و مرخصی و حقوق اعضای شورا، فصل ششم – نصاب تشکیل و نصاب جلسه شورا، فصل هفتم – سایر مسائل می باشد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.