فروش کتاب مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در فروشگاه وکالت آ

مجموعه-کامل-قوانین-و-مقررات-تأمین-اجتماعی

مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعیشناسه محصول : 4677

شرح

این مجموعه مشتمل بر دو بخش است: در بخش نخس قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه های مرتبط با آن و در بخش دوم قوانین مرتبط با قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه های آن ها با آخرین اصلاحات درج شده است. افزون بر این موارد ناسخ و منسوخ و آراء دیوان عدالت اداری نیز داخل متن یا پاورقی ها آمده است تا امکان جمع بندی حقوقی برای اهل فن امکان پذیر باشد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.