×

فروش کتاب حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی در رویه هیأت عمومی دیوان عدال

حقوق-بنیادین-و-اصول-حقوق-عمومی-در-رویه-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشناسه محصول : 4681

شرح

در این نوشتار رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در قالب آرای وحدت رویه و ابطال مقررات دولتی مخالف با حقوق بنیادین برآمده اند، در دو گفتار بررسی شده است: گفتار نخست در تبیین مبانی نظری شامل دو بند «جایگاه دیوان در تضمین حقوق بنیادین» و «تفکیک قوا و اصول حقوق عمومی» و گفتار دوم که حقوق بنیادین قضایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را موردنظر قرار داده است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.