×

فروش کتاب نقش و کاربرد عملی قسامه در مراجع قضایی در فروشگاه وکالت آنلا

نقش-و-کاربرد-عملی-قسامه-در-مراجع-قضایی

نقش و کاربرد عملی قسامه در مراجع قضاییشناسه محصول : 4747

شرح

مجموعه گردآوری شده شامل دو فصل که فصل اول دارای سه مبحث با عناوین مفهوم قسامه در شرع و حقوق موضوعه ایران و بررسی قسامه در دادسرا و فصل دوم با دو مبحث با عناوین و نظرات چهارگانه قضات در مورد قسامه و تجزیه و تحلیل و بررسی نظرات و در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد و ضمایم و پیوست ها می باشد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.