فروش کتاب اهدای جنین ودیگر روش های باروری کمکی در حقوق ایران در فروشگا

اهدای-جنین-ودیگر-روش-های-باروری-کمکی-در-حقوق-ایران

اهدای جنین ودیگر روش های باروری کمکی در حقوق ایرانشناسه محصول : 4748

شرح

تدوین کتاب حاضر در دو بخش پزشکی و حقوقی به این جهت بوده است که آگاهی به مطالب و موضوعات مطرح شده در بخش پزشکی این نوشته برای حقوقدانان و دیگر محققانی که در زمینه اهدای جنین فعالیت علمی دارند، ضروری به نظر می رسد؛ همچنانکه توجه به جنبه های حقوقی اهداء و دریافت جنین برای پزشکان و متخصصان فعال در این زمینه نیز ضروری است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.