×

فروش کتاب نظام چهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر جلد دوم در فروشگاه وک

نظام-چهانی-ارزیابی-و-حمایت-از-حقوق-بشر-جلد-دوم

نظام چهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر جلد دومشناسه محصول : 4762

شرح

کتاب حاضر تحت عنوان «نقش ارکان اصلی و شورای سازمان ملل متحد در حمایت بین المللی از حقوق بشر» متشکل از یک مقدمه، دو بخش اصلی و یک نتیجه گیری کلی است. این کتاب در مقام روشن ساختن این موضوع بوده است که ارکان اصلی و شورایی سازمان ملل متحد هر یک به فراخور صلاحیت ها و اختیارات خود و با عنایت به عملکردهای آنها نقش حمایت بین المللی از حقوق بشر به مفهوم عام آن، می باشد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.