×

فروش کتاب حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول در فروشگاه وکالت آنلای

حقوق-بین-الملل-عمومی-و-اصول-روابط-دول

حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دولشناسه محصول : 4775

شرح

کتاب حقوق بین الملل عمومی و اصول وابط دول جلد هفتم شامل حقوق بین المللی دریاها به انضمام اسناد بین المللی است. کتاب خاضر شامل 12 فصل می باشد و به اهمیت حقوق دریاها و حفظ آن در جوامع بین الملل پرداخته است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.