×

فروش کتاب مجموعه قوانین و مقررات موجر و مستأجر- قانون تملک آپارتمان ها

مجموعه-قوانین-و-مقررات-موجر-و-مستأجر--قانون-تملک-آپارتمان-ها

مجموعه قوانین و مقررات موجر و مستأجر- قانون تملک آپارتمان هاشناسه محصول : 4781

شرح

کتاب مجموعه قوانین و مقررات موجر و مستأجر قانون تملک آپارتمان ها همراه با آیین نامه های مرتبط، قانون محل مطب پزشکان، مستثنی شدن شهرداری ها، ... از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر، قانون شوراهای حل اختلاف، مقررات اجاره از قانون مدنی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و ... می باشد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.