مجموعه-قوانین-و-مقررات-قانون-اراضی-و-املاک

مجموعه قوانین و مقررات قانون اراضی و املاک

کد محصول# 4796

کتاب مجموعه قوانین وذمقررات اراضی و املاک همراه با قانون زمین شهری، مقررات تملک، تعاریف محدوده و حریم شهر، جنگلها و مراتع وباغها، مقررات تعرض به املاک، رویه های قضایی و ... می باشد.