×

فروش کتاب مجموعه قوانین و مقررات قانون آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

مجموعه-قوانین-و-مقررات-قانون-آراء-وحدت-رویه-دیوان-عالی-کشور-(حقوقی-جزایی)

مجموعه قوانین و مقررات قانون آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی-جزایی)شناسه محصول : 4797

شرح

کتاب مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی – جزایی) شامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به صورت حقوقی و جزایی به صورت جداگانه می باشد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.