مجموعه-قوانین-و-مقررات-قانون-شوراهای-اسلامی-کشور

مجموعه قوانین و مقررات قانون شوراهای اسلامی کشور

کد محصول# 4799

کتاب مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشور، به انضمام آیین نامه های اجرایی وآیین نامه های داخلی شوراها می باشد