فروش کتاب قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران در فروشگاه و

قانون-برنامه-پنج-ساله-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران

قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایرانشناسه محصول : 4840

شرح

کتاب قانون لرنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394-1390 به انضمام: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز جمهوری اسلامی ایزان در افق 1404 هجری شمسی، سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، می باشد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.