فروش کتاب حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و آثار حقوقی آن در قرارداد

حقوق-و-تعهدات-بیمه-گر-و-بیمه-گذار-و-آثار-حقوقی-آن-در-قراردادهای-بیمه-عمر

حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و آثار حقوقی آن در قراردادهای بیمه عمرشناسه محصول : 4874

شرح

کتاب حاضر به بررسی حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در قراردادهای بیمه عمر و آثار حقوقی آن در قالب سه بخش پرداخته است بخش اول با تعریف و بیان انواع قراردادهای عقد بیمه و نیز به تعریف و بیان ماهیت حقوقی و خصوصیات و انواع قرادادهای بیمه عمر پرداخته است. بخش دوم به تفصیل در خصوص حقوق و تعهدات بیمه گر و حقوق و تعهدات بیمه گذار به طور مجزا پردازش شده است. بخش سوم به بررسی آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر در سه قسم کلی آن (در صورت فوت – در صورت حیات – در صورت مختلط) می پردازد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.