فروش کتاب گواهی حصر وراثت در رویه قضایی در فروشگاه وکالت آنلاین

گواهی-حصر-وراثت-در-رویه-قضایی

گواهی حصر وراثت در رویه قضاییشناسه محصول : 4916

شرح

تصدیق انحصار وراثت ( گواهی حصر وراثت) معرف تعداد ورثه متوفی و میزان سهم الارث هریک از ورثه می باشد. این گواهی از اهمیت خاصی برخوردار است: زیرا هر گونه نقل و انتقال اموال متوفی - که قهرا" در مالکیت ورثه قرارمی گیرد- ادامه عملیات ثبتی و... منوط به ارائه گواهی مذکور می باشد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.