فروش کتاب مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی امور حسبی در فروشگاه وکالت آنلا

مجموعه-پرسش-و-پاسخ-های-حقوقی-امور-حسبی

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی امور حسبیشناسه محصول : 4918

شرح

کتاب مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی امور حسبی به انضمام قانون امور حسبی،مقررات امور حسبی از قانون مدنی، قانون تصدیق انحصار وراثت، از قانون شوراهای حل اختلاف، آیین نامه ماده 299 قانون امور حسبی، آیین نامه دستمزذ مدیر تصفیه یا مدیر ترکه، آیین نامه راجع به مادتین 279 و 288 قانون امور حسبی می باشد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.