×

فروش کتاب حقوق تطبیقی جرایم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران و اسناد بی

حقوق-تطبیقی-جرایم-علیه-میراث-فرهنگی-در-حقوق-ایران-و-اسناد-بین-المللی

حقوق تطبیقی جرایم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران و اسناد بین المللیشناسه محصول : 4928

شرح

به منظور درک ماهیت قضایی و شناخت موضوع و آشنا شدن با سایر مشخصات خاص جرایم علیه میراث فرهنگی- تاریخی، مانندهر تحقیق علمی دیگری در آغاز، طرح مقدمات و مباحثی راجع به موضوع مزبور، ابرازی مناسب جهت شناسایی و تفهیم بحث مربوط خواهد بود.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.