فروش کتاب قوانین و مقررات ناظر بر ورشکستگی در فروشگاه وکالت آنلاین

قوانین-و-مقررات-ناظر-بر-ورشکستگی

قوانین و مقررات ناظر بر ورشکستگیشناسه محصول : 4957

شرح

دیگر آثار به طبع رسیده از همین مجموعه که شامل 60 جلد می باشد: مجموعه قوانین و مقررات و صیت و ارث ، قوانین و مقررات آب و فاظلاب ، قانون امور گمرکی ، قانون مالیات های مستقیم ، قانون خدمت وظیفه عمومی ، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی (مزایده- مناقصه) و... می باشد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.