×

فروش کتاب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در فروشگاه و

قانون-ثبت-اختراعات،-طرح-های-صنعتی-و-علائم-تجاری

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریشناسه محصول : 4964

شرح

دیگر آثار به طبع رسیده از همین مجموعه که شامل 60 جلد می باشد: مجموعه قوانین و مقررات قانون معادن، قوانین ومقررات مسکن و ساختمان، قوانین و مقررات ناظر بر تعاونی ها، قوانین و مقررات ناظر بر جرائم رایانه ای (اینترنتی)، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، قوانین ومقررات ناظر بر ورشکستگی و... می باشد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.