نحوه-تنظیم-و-رسیدگی-اظهارنامه-مالیات-بر-درآمد-املاک

نحوه تنظیم و رسیدگی اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک

کد محصول# 4980

در این کتاب نحوه تنظیم و رسیدگی اظهارنامه مالیات بر درآمد املاکمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به مجزا نحوه فعالیت و تحریر دفاتر قانونی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و نحوه رسیدگی اظهارنامه بیان گشته است.