فروش کتاب دریاها و آبراه های ایران تا قطب جنوب و شمال در فروشگاه وکالت

دریاها-و-آبراه-های-ایران-تا-قطب-جنوب-و-شمال

دریاها و آبراه های ایران تا قطب جنوب و شمالشناسه محصول : 4995

شرح

این کتاب تشریح مختصری از دریاهای ایران شامل خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران و ادامه این آب راه ها در جنوب از طریق اقیانوس هند به قطب جنوب و در شمال از طریق آبراه های تاریخی دریای مازندران با استفاده از رودهای جنوب رو و شمال روبه قطب شمال را بیان می کند.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.