فروش کتاب دادرسی مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادلانه در فروشگاه وکالت

دادرسی-مالیاتی-در-پرتو-اصول-دادرسی-عادلانه

دادرسی مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادلانهشناسه محصول : 5006

شرح

مالیات یکی از مهم ترین منابع دولت محسوب می شود که از آغاز شکل گیری جوامع و دولت ها تحت عناوین و ماهیت های مختلف، مورد توجه بوده است. از دید دولت، منبع عمده درآمد محسوب می شود. هر چند در ایران درآمدهای نفتی و فروش منابع، نقش اساسی را در بودجه و تأمین منبع مالی دولت و اعمال سیاست هایش بازی می کند. مالیات به عنوان ابزار و عامل مهمی می تواند در اجرا و اعمال سیاست های حاکمیت، می تواند مؤثر واقع گردد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.