فروش کتاب سازمانها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی در فروشگاه وکالت آ

سازمانها-و-کنوانسیون-های-بین-المللی-گمرکی

سازمانها و کنوانسیون های بین المللی گمرکیشناسه محصول : 5054

شرح

این کتاب منطبق با سرفصل های مصوب سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی برا رشته های بازرگانی و گمرک به رشته تحریر درآمده است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.