فروش کتاب راهنمای کاربردی تنظیم قرارداد جوینت ونچر غیر شرکتی در فروشگا

راهنمای-کاربردی-تنظیم-قرارداد-جوینت-ونچر-غیر-شرکتی

راهنمای کاربردی تنظیم قرارداد جوینت ونچر غیر شرکتیشناسه محصول : 5062

شرح

این کتاب حاوی اطلاعات ضروری جهت تنظیم قراردادهای مشارکت انتفاعی و نحوه تشکیل،انعقاد و ایجاد جوینت ونچر قراردادی به اضمام دستورالعمل تشکیل جوینت ونچر قراردادی مطابق با الگوی سازمان تجارت جهانی می باشد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.