فروش کتاب نظام حقوقی حاکم بر مدیریت جمعی مالکیت فکری در فروشگاه وکالت

نظام-حقوقی-حاکم-بر-مدیریت-جمعی-مالکیت-فکری

نظام حقوقی حاکم بر مدیریت جمعی مالکیت فکریشناسه محصول : 5105

شرح

استفاده از سازمان های مدیریت جمعی نه تنها موجب کاهش چشمگیر هزینه های قراردادی و دعاوی ناشی از آن میشود بلکه موجب تسهیل دسترسی مصرف کنندگان به آثار فکری و حفظ انگیزه برای تولید دانش نیز میگردد. در این کتاب به مطالعه ساختار و ماهیت حقوقی سازمان های مدیریت جمعی، نحوه فعالیت و مراجع ناظر بر آن پرداخته خواهد شد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.