×

فروش کتاب محکومیت های مالی و موانع اجرای آن(با تاکید بر رویه قضایی ایر

محکومیت-های-مالی-و-موانع-اجرای-آن(با-تاکید-بر-رویه-قضایی-ایران)

محکومیت های مالی و موانع اجرای آن(با تاکید بر رویه قضایی ایران)شناسه محصول : 5121

شرح

هدف از این مجموعه آنست که به یکی از موضوعات کاربردی وبه روز پرداخته شود که غالب اجتماع را مشغول کرده است.حبس مدیون نمایانگر ظرافتی خاص در نزدیک شدن حقوق جزا با حقوق مدنی و حتی دخالت در انست.به امید انکه روزی متعهدان چنان به تعهد خود پایبند باشند که نیازی برای مراجعه به سیستم قضائی نباشد. و اگرهم به دلایلی حکم مدنی توسط مدیون انجام نشد.بتوان با ضمانت اجرائی غیر از حبس او را ملزم به انجام تعهد کرد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.