فروش کتاب مجموعه آرای هیآت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1390 در فروشگاه

مجموعه-آرای-هیآت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-سال-1390

مجموعه آرای هیآت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1390شناسه محصول : 5128

شرح

نظر به اینکه آراء وحدت رویه دیوان و آراء ابطال مصوبات یاد شده از دیدگاه نظارت قضائی بر اعمال حکومت در نظام قضائی جمهوری اسلامی از اهمیت والا و شایانی برخوردار و مورد رجوع و نیاز همگان است و به منظور برآورده کردن این درخواست و نیز به هدف تسریع و تسهیل امر رسیدگی به پرونده های قضائی و پاسخگویی بهنگام به مردم و حل و فصل دعاوی و خصومت ها این مجموعه گردآوری شده است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.