فروش کتاب حقوق مدنی عقود معین قراردادهای اذنی,قراردادهای تبعی,مشارکت ه

حقوق-مدنی-عقود-معین-قراردادهای-اذنی,قراردادهای-تبعی,مشارکت-ها(حقوق-مدنی7)

حقوق مدنی عقود معین قراردادهای اذنی,قراردادهای تبعی,مشارکت ها(حقوق مدنی7)شناسه محصول : 5141

شرح

مطالعه مبحث عقود معین نه تنها از جهت اطلاع بر احکام ویژه ی هر یک از عقود دارای اهمیت است, بلکه به جهت این که بسیاری از قواعد عمومی قراردادها ریشه در عقود معین دارند,اهمیت ان دو چندان می شود.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.