فروش کتاب الوسیط فی اصول الفقه(اصول فقه در سطح متوسط) جلد دوم در فروشگ

الوسیط-فی-اصول-الفقه(اصول-فقه-در-سطح-متوسط)-جلد-دوم

الوسیط فی اصول الفقه(اصول فقه در سطح متوسط) جلد دومشناسه محصول : 5153

شرح

این مجموعه که شرحی بر کتاب ارزشمند الوسیط فی اصول الفقه,تالیف فقیه برجسته حضرت ایه الله سبحانی می باشد تلاش کرده است نقایص مزبور را برطرف نماید.بنابراین ابتدا متن عربی به زبان فارسی روان ترجمه شده و موارد لازم با ارایه مثال های قانونی شرح کافی داده شده است. کتاب حاضر بعنوان 12 واحد درسی در دوره کارشناسی رشته فقه و حقوق و دوره های کارشناسی ارشد رشته حقوق و سال پنجم و ششم حوزه های علمیه تدریس می شود.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.