فروش کتاب حقوق کاربردی حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن در مقررات و رویه

حقوق-کاربردی-حکم-غیابی-و-نحوه-اعتراض-به-آن-در-مقررات-و-رویه-قضایی

حقوق کاربردی حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن در مقررات و رویه قضاییشناسه محصول : 5170

شرح

حکم غیابی در دادگاه های کیفری,تاریخچه مبانی واخواهی,آئین دادرسی واخواهی و صدور رای,اصحاب دعوی ,مهلت دعوی واخواهی, تعیین حضوری یا غیابی بودن حکم, جرایم حق الناس و حق الهی و ارتباط آن با واخواهی, وکیل تسخیری و رای غیابی, تفاوت دادگاه و دادسرا ,واخواهی در مرحله تجدیدنظر, مقایسه واخواهی احکام کیفری و مدنی ,هزینه دادرسی واخواهی ,اجرای احکام غیابی واخواهی در دادگاه اطفال ,دادگاه های نظامی ,شورای حل اختلاف و رویه قضایی در مورد واخواهی که به واخور هر بحث در زیرنویس مباحث آورده شده است,که این اثر را از نظر علمی و کاربردی کامل نشان دهد . عباس بشیری,مصطفی باقری,عیسی شعبانی(زیارانی)

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.