×

فروش کتاب صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور دفتر دوم در

صلاحیت-دیوان-عدالت-اداری-در-آرای-دیوان-عالی-کشور-دفتر-دوم

صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور دفتر دومشناسه محصول : 5172

شرح

مجموعه پیش رو مستخرج از پرونده هایی است که با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، در اجرای ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به دیوانعالی کشور ارسال شده و این مرجع در مقام رفع اختلاف،اقدام به صدور رای نموده است. معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.