×

فروش کتاب آیین دادرسی مدنی عمومی (مقدمات دادرسی) جلد اول در فروشگاه وک

آیین-دادرسی-مدنی-عمومی-(مقدمات-دادرسی)-جلد-اول

آیین دادرسی مدنی عمومی (مقدمات دادرسی) جلد اولشناسه محصول : 5185

شرح

آنچه که در نظر دارد طرفین دعوی و مراجعین به محاکم مهم جلوه می نماید،دادرسی محاکم می باشد و حق نیز همین است. لکن برای انجام این مهم فراهم شدن مقدماتی ضرورت دارد که تهیه آن به عهده خواهان از یک سو و دفتر دادگاه از سوی دیگر می باشد... دکتر عبدالحمید مرتضوی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.