فروش کتاب آیین دادرسی مدنی عمومی (اعتراض به دادرسی) جلد سوم در فروشگاه

آیین-دادرسی-مدنی-عمومی-(اعتراض-به-دادرسی)-جلد-سوم

آیین دادرسی مدنی عمومی (اعتراض به دادرسی) جلد سومشناسه محصول : 5187

شرح

تلاش دادگاه در رسیدگی به دعوی نهایتا در تصمیم دادرس دادگاه تخت عنوان رای منعکس می گردد. ولی این خود یک مرحله دادرسی است. قضاوت واقع شده همیشه مورد قبول طرفین نیست و آنان ملزم به پذیرش آن نیز نخواهند بود.لذا ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد. رسیدگی به شکایت به آراء دادگاه و تصمیمات دفاتر با توجه به نوع آن در مراجع و به شیوه های متعددی صورت می گیرد که مباحث این جلد از کتاب آیین دادرسی مدنی عمومی را تشکیل می دهند... دکتر عبدالحمید مرتضوی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.