×

لیست بهترین وکلای دعاوی مربوط به موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ایران

لیست-بهترین-وکلای-دعاوی-مربوط-به-موافقت-نامه،-شرایط-عمومی-و-خصوصی-پیمان-ایران

شناسه : 626

شرایط عمومی و خصوصی پیمان و موارد مربوط به موافقت نامه

قراردادهای پیمانکاری به دلیل جامعیتی که دارند، هرکدام حجم زیادی از مدارک و مستندات را به خود اختصاص می‌دهند و می‌توان گفت هر قرارداد از موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی، مدارک فنی، نقشه‌ها و صورت‌جلسات تشکیل‌شده است. عدم وجود توافق طرفین بر سر تمامی این موارد و وقوع اتفاقات پیش‌بینی‌نشده می‌تواند باعث بروز اختلافات شود که این اختلافات را می‌توان ضمن مشاوره با بهترین وکلای دعاوی مربوط به موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در مراجع قضایی طرح و درخواست بررسی آن‌ها را کرد.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان و موارد مربوط به موافقت نامه

قراردادهای پیمانکاری به دلیل جامعیتی که دارند، هرکدام حجم زیادی از مدارک و مستندات را به خود اختصاص می‌دهند و می‌توان گفت هر قرارداد از موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی، مدارک فنی، نقشه‌ها و صورت‌جلسات تشکیل‌شده است. عدم وجود توافق طرفین بر سر تمامی این موارد و وقوع اتفاقات پیش‌بینی‌نشده می‌تواند باعث بروز اختلافات شود که این اختلافات را می‌توان ضمن مشاوره با بهترین وکلای دعاوی مربوط به موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در مراجع قضایی طرح و درخواست بررسی آن‌ها را کرد.

چرا به سراغ بهترین وکلای دعاوی مربوط به موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان برویم؟

امور حقوقی و قانونی پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و یک کارفرما یا پیمانکار نمی‌تواند بگوید من علاوه بر تخصص و فعالیت خودم، به‌تمامی قوانین و مقررات حقوقی مربوط به قراردادها نیز واقف هستم و هیچ‌گاه دچار مشکلات در این زمینه نمی‌شوم و نیاز به طرح دعوی نخواهم داشت. بهترین وکلای دعاوی مربوط به موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان دارای رزومه کاری قوی هستند که به کارفرمایان و پیمانکاران این اطمینان را می‌دهد که از بهترین حقوقدانان در کنار خود برای پیگیری دعاوی‌شان استفاده می‌کنند.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای دعاوی مربوط به موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان

تاریخ تنفیذ، مدت یا شروع پیمان در کدام بند از پیمان درج خواهد شد؟

تاریخ تنفیذ، شروع، مدت و یا تغییرات در زمان پیمان در هنگام انعقاد آن در ماده 30 شرایط عمومی پیمان درج خواهد شد.

منظور از دوره تضمین در قراردادهای پیمان چیست؟

برای حسن انجام پروژه، طبق مواد 39 و 42 شرایط عمومی، از یک تاریخ مشخص تا یک دوره زمانی معلوم، پروژه توسط پیمانکار تضمین می‌گردد.

بهترین وکلای دعاوی مربوط به موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان را چگونه می‌توان پیدا کرد؟

برای دریافت مشاوره و سپردن وکالت خود در قراردادهای پیمانکاری می‌توانید به ادامه همین مقاله مراجعه کنید.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.